russian

 1. T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

  T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

 2. T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

  T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

 3. T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

  T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

 4. T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

  T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

 5. T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

  T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

 6. T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

  T 90S MAIN BATTLE TANK, RUSSIA.

Top